ITBlok

Opće informacije

Naziv tvrtke

Adresa

E-mail

Company Reg. No.

MBS 

OIB

Industrijsko tehnološki blok d.o.o.

Pregradska ulica 18, 10000 Zagreb

info@itblok.hr

080730585

02642662

79844481434

Industrijsko tehnološki blok d.o.o.

Naziv tvrtke
Industrijsko tehnološki blok d.o.o.
Adresa
Pregradska ulica 18, 10000 Zagreb
E-mail
info@itblok.hr
OIB
79844481434
MBS
080730585